CTP Kompozit Hakkında

Reçine katkı malzemeleri ilave edilmiş termoset reçinelerin veya termoplastların elyaflar ile ( cam, karbon, aramid vs..) veya dolgu malzemeleri takviye edilmesi ve bu kaprisimin belirli bir prosese tabi tutulması sonucunda sertleşmesi ile elde edilen ürünler kompozit malzeme olarak adlandırılır. Saf haldeki reçinelerin (takviyelerle birlikte) katkı malzemesi ile sertleştirilmesi sonucu elde edilen kompozit ürünlerin mekanik mukavemet değerleri diğer plastiklere göre kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Kompozitleri oluşturan temel malzemeler polimerler, termosetler reçineler veya termoplast reçineler, takviye malzemeleri, kati malzemeleri ve dolgu malzemeleridir. Cam elyaf takviyesi ile fiziksel mukavemetleri arttırılmış kompozit malzemeler ahşap, beton, metal, cam gibi bir üretim malzemesi olup, kullanım amacına uygun değişik özelliklerin kolayca kazanılabilmesin özelliği ile diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir.

Cam elyaf takviyeli plastikler (CTP) olarak adlandırılan kompozitler ticari olarak en uygun kullanım alanına sahip takviyeli plastiklerdir.

"CTP” Cam elyafı Takviyeli Plastik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe bir kısaltmadır. Yabancı ülkelerde de benzer kısaltmalarla ifade edilen bu kavramın bazı örnekleri aşağıda verilmiştir

"CTP” Cam elyafı Takviyeli Plastik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe bir kısaltmadır. Yabancı ülkelerde de benzer kısaltmalarla ifade edilen bu kavramın bazı örnekleri aşağıda verilmiştir

  • Amerika da GRP (Glass Glass fiber Reinforced Plastic)
  • İngiltere’de FRP (Fiber glass Reinforced Plastic)
  • Fransa’da PRFV (Plastique Renforce de Fibres de Verre)
  • Almanya ‘da GFK (Glasfaser Kunstsoffe)
  • İtalya’da PRFV (Plastici Rinforzati di Fibro di Vetro)
CTP KOMPOZİT AVANTAJLARI